Sửa máy in

Đường tới Anh Biên

Đường đi tới Anh Biên

Tin thị trường

Quảng cáo

 

 

 

free page hit counter

Sửa máy in

Công ty Anh Biên sửa chũa máy in, máy in phun màu, máy in laser, máy fax, đổ mực máy in

Công ty chúng tôi nhận sửa chữa và thay thế linh kiện, đổ mực, lắp bộ tiếp mực ngoài cho các dòng máy in phun màu của Epson:
1). Epson T60 / T110– TX111 – TX 200 / TX 400 / TX101 / T90 / T11
 
Epson R230 / R1390 / R290 / R210
Epson CX 7300 / CX5500
 
Epson C87 / C85 / C90
 Dòng máy Epson :

Epson Stylus SP-1390. ,  Epson R390Photo ,  Epson R290Photo  , Epson CX7300Photo,   Epson Stylus C110  ,Epson Stylus R230Photo ,  Epson Stylus TX200    Epson Stylus TX400,   Epson Stylus TX101  Epson T11  Epson Stylus Office T30    Epson R260.  Epson C88+   ,  Epson Stylus C120 , Epson R1400  Epson R280,  Epson CX5500, Epson CX8300, Epson CX9300 ,  EpsonRX610: Epson C80 ,Epson C82, Epson CX5100, Epson CX5300, Epson C63, Epson C65, Epson C83,Epson C85, Epson CX3500,Epson 4500, Epson 6500, Epson R250, EpsonRX350, Epson C67,  Epson C87, Epson CX3700, Epson CX4700, Epson CX4100,Epson C79, Epson C90, Epson CX3900, Epson CX5900, Epson C58, Epson CX2800,Epson C41, Epson C43, Epson C45, Epson CX1500, Epson C60,Epson C61, Epson CX3100, Epson 810, Epson 830,Epson 895, Epson 900, Epson 915, Epson925, Epson1270, Epson 1280, Epson 1290
,Epson R210, Epson R270, Epson RX590, Epson RX630, Epson R350, Epson R310.